Dalla raccolta poetica Boghes / Voci di Stefano Baldinu, puntoacapo Editrice, 2021:   Peraulas in atunzu (poesia scritta in lingua sarda logudorese) Est solu chijina…